chargeback, reklamacja płatności kartą

Karty płatnicze to wielkie udogodnienie. W dowolnej chwili mamy dostęp do swoich pieniędzy, niezależnie gdzie się akurat znajdujemy. Jednakże korzystanie z kart wiąże się czasem z kłopotami – wszystko z powodu błędów technicznych, psujących się terminali i bankomatów.

Czym jest chargeback?

Wielu ludzi sądzi, że odzyskanie pieniędzy, których bankomat na przykład błędnie nie wydał jest bardzo trudne lub niemożliwe. W związku z tym dają często za wygraną. Nie wiedzą, że w wyniku wielu skarg powstała specjalna usługa, która nosi nazwę chargeback. Polega ona na możliwości otrzymania zwrotu w przypadku gdy:

  • klient nie jest zadowolony z usług, za które zapłacił,
  • nastąpiła pomyłka systemu w wyniku której klient poniósł straty,
  • jeśli pada podejrzenie, że klient padł ofiarą oszustwa.

Jest to ogólna specyfikacja dotycząca możliwości zadośćuczynienia. Każdy bank ma opracowaną swoją listę chargeback, samodzielnie również ustala zasady, na jakich dokonywane są zwroty pieniędzy bez względu na prawo krajowe. Aby zapoznać się ze specyfikacją, należy poprosić o nią bezpośrednio w placówce banku.

Jak otrzymać chargeback?

Pozostaje jeszcze kwestia otrzymania pomocy w chwili problemów z kartą płatniczą. Warto zwrócić się do banku nawet w przypadku, gdy przeprowadzona transakcja nie opiewała na dużą kwotę. W końcu to nasze pieniądze, za usługi bankowe płacimy również niemało, zatem powinny być wykonywane rzetelnie. Po zgłoszeniu sprawy w placówce banku działanie jest następujące:

  1. Otrzymanie zestawienia wszystkich transakcji i utworzenie formalnej reklamacji, nadanie kodu operacji.
  2. Weryfikacja reklamacji przez podmiot, przelanie pieniędzy na konto agenta rozliczeniowego, gdzie zostają tymczasowo zablokowane.
  3. Wpłata na konto banku wydającego kartę.
  4. Skompletowanie dokumentacji na temat reklamacji i nadesłanie do agenta rozliczeniowego, uznanie reklamacji przez niego, odblokowanie środków pieniężnych.
  5. Przelanie odzyskanych środków na konto osoby składającej reklamację.

Więcej informacji o usłudze znajdziesz tutaj – chargeback