UOKiK

UOKiK, czyli Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, to jedna z instytucji, które kontrolują sytuację na rynku pod względem traktowania konsumentów. Co robi UOKiK? Jakie są efekty jego pracy w 2015 roku?

Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, w naszym kraju działa system nadzoru rynku, który ma na celu zachowanie bezpieczeństwa konsumentów. W ramach tego systemu kontrole artykułów nieżywnościowych prowadzą:

  • Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • Inspekcja Handlowa,
  • Inspekcja Ochrony Środowiska,
  • Urząd Komunikacji Elektronicznej,
  • Inspekcja Pracy, a ponadto
  • Urząd Transportu Kolejowego,
  • Wyższy Urząd Górniczy,
  • Nadzór Budowlany,
  • Urzędy Morskie i
  • Inspekcja Transportu Drogowego.

Co robi UOKiK?

Urząd ten ma na celu, wychwycenie wszelkich nieprawidłowości w produkcie oraz w promującej go reklamie. W 2015 roku aż ok. 40% sprawdzonych produktów zastało zakwestionowanych, czego powodem była ich niezgodność z przepisami, głównie dotycząca produktów tj. zabawek i sprzętu elektronicznego. W porównaniu do 2014 roku, jest to aż o 20% więcej.

Kontrole produktów w 2015 roku

W roku ubiegłym wykonano aż 6 tysięcy kontroli i sprawdzono 17 tysięcy produktów. Najwięcej kontroli przeprowadziła Inspekcja Handlowa, gdyż aż 2 tysiące, co stanowiło 35% działań wszystkich organów ds. bezpieczeństwa produktu. Inspektorzy handlowi sprawdzili ok. 9 tysięcy produktów, z czego zakwestionowali aż 37%. Najwięcej nieprawidłowości wykazały: zabawki, lampki choinkowe i inny drobny sprzęt elektryczny.

Skargi konsumentów

W 2015 roku w Departamencie Nadzoru Rynku, zanotowano wpłynięcie 114 skarg odnośnie obecności na rynku produktów, które nie spełniają wymagań określonych w przepisach. Z pośród tych skarg najwięcej dotyczyło samochodów, zabawek i sprzętu elektronicznego.

Ponadto aż 80% przedsiębiorców, którzy wystawili na sprzedaż niezgodne produktu, nie zlekceważyło tych braków i przeprowadziło działania naprawcze, poprzez dostosowanie ich do norm bezpieczeństwa. Tego typu pozytywne zachowanie firm zwiększa gwarancję ochrony potencjalnego konsumenta na naszym rynku.

Co roku możemy zajrzeć do przygotowanego przez prezesa UOKiK tzw. „Raportu dotyczącego funkcjonowania systemu kontroli wyrobów podlegających dyrektywom nowego podejścia” oraz „Krajowego programu nadzoru rynku” i zostać świadomym konsumentem polskiego rynku.