Długi Polaków

Według danych BIK aż 15 milionów Polaków posiada zobowiązania kredytowe, a niewiele mniej niż połowa (46%) tych osób musi spłacać więcej niż jeden dług. Jakie jest nastawienie Polaków do kredytów i jak radzą sobie z zadłużeniem?

Badania wskazują na to, że łączny dług osób, które mają tylko jeden kredyt do spłacenia, wynosi 147 miliardów złotych. Jeżeli chodzi o obywateli, którzy muszą poradzić sobie z uregulowaniem więcej niż jednego kredytu, to ich dług liczy sobie 408,8 miliardów złotych.

Kredyt hipoteczny jest najważniejszy

Warto dodać, że gdy zaczynają pojawiać się problemy finansowe, Polacy w pierwszej kolejności starają się spłacić ratę kredytu hipotecznego. Robią to nawet, gdy oznacza to zaprzestanie spłacania kredytów gotówkowych lub debetów w kontach osobistych. Należałoby również wspomnieć o przyczynach takich sytuacji. Często te sytuacje nie są zależne od kredytobiorców, mogą wynikać na przykład z nagłej utraty pracy, poważnej choroby lub wypadku.

Wiele Polaków, biorąc kredyt, nie myśli o tym, że przyszłość jest niepewna. Nigdy nie wiadomo, czy sytuacja gospodarcza nie ulegnie pogorszeniu. Według wyników badań, które zostały przeprowadzone na polecenie BIK, 1/5 rodaków potwierdziła, że kiedyś mieli kłopoty z uregulowaniem pożyczek lub kredytów. W takiej sytuacji nie można uciekać od spłaty.

Jak Polacy radzą sobie z trudnościami w spłacie kredytu?

Najlepszym sposobem będzie poinformowanie odpowiednich instytucji o zaistniałej sytuacji i chwilowych problemach. Zaledwie 22% osób postępuje w ten sposób. Aż 18 % obywateli, aby spłacić dług, zaciągnęło nowy kredyt. W ten sposób długi Polaków zwiększały się, zamiast zmniejszać. Konsekwencją takiego działania często jest pułapka zadłużenia. Według badań 33% osób w trudnej sytuacji woli zapożyczać się u znajomych lub rodziny. Odrobinę mniej, bo 24 % Polaków, woli postarać się o zmianę umowy, którą są związani z bankiem.

Długi Polaków – jak możemy zapobiegać naszemu zadłużeniu?

Polacy powinni przede wszystkim podejmować odpowiedzialne kroki, gdy decydują się na zaciągnięcie kredytu. Zwłaszcza, gdy jest to kolejny dług. Trzeba wziąć pod uwagę to, że sytuacja gospodarcza na świecie lub nawet naszego gospodarstwa domowego może ulec diametralnej zmianie. W ten sposób nie będzie trzeba stawać przed wyborem mniejszego zła.