Dłużnicy alimentacyjni uchylają się też od innych płatności