Do kiedy składać PITy

Wiele osób nie wie dokładnie, do kiedy składać pity 2017. Jest to natomiast wiedza bardzo cenna, gdyż za niedotrzymanie określonego terminu możemy zostać obciążeni karą pieniężną. Lepiej więc znać terminy i nieco wcześniej złożyć deklarację PIT, żeby mieć pewność, że unikniemy kłopotów.

PIT-y składane do 2 maja

Przeważnie, każdego roku większość PIT-ów należy składać do końca kwietnia. Jednakże, z racji tego, że w roku 2017 ostatni dzień kwietnia jest dniem wolnym od pracy, czas składania deklaracji wydłużono do 2 maja. Warto jednak mieć na uwadze, że nie wszystkie PIT-y składa się do 2 maja, niektóre należy złożyć wcześniej.

Do 2 maja PIT 36 złożyć muszą wszystkie osoby, które aktualnie prowadzą własną działalność gospodarczą. Również PIT 36L, dotyczący osób prowadzących działalność gospodarczą, która rozliczana jest liniowo powinien być złożony do 2 maja 2017 roku.

Do 2 maja to odpowiedź na pytanie do kiedy składać pity 2017 również dla wszystkich osób, które pracują na umowę o pracę, jak również na umowę zlecenie ,czy też umowę o dzieło. Deklaracje osób korzystających z opodatkowanych świadczeń socjalnych również powinny być złożone do tego dnia. Wszystkich wymienionych ludzi obowiązuje ten sam PIT 37.

Giełda i nieruchomości – również do 2 maja

Wszyscy, którzy grają na giełdzie również mają czas do 2 maja na to, aby złożyć deklarację PIT. W ich przypadku, jest to PIT 38. Jeśli natomiast, ktoś sprzedał nieruchomość, do 2 maja musi złożyć deklarację PIT 39.

Terminy lutowe

Jak się okazuje, nie wszystkie deklaracje PIT składać można aż do 2 maja. Część z nich należy złożyć do 29 lutego 2017. Jest to PIT 40 oraz PIT 40A. Pierwszy dotyczy pracodawców, którzy opłacają podatek za swojego pracownika. Drugi natomiast odnosi się do składek ZUS, które odprowadza pracodawca.

Pozostałe deklaracje trzeba złożyć najpóźniej do 1 lutego. Jest to między innymi PIT 16A, czyli podatek, który płacony jest poprzez kartę podatkową. Również PIT 19A i PIT 28 składa się do 1 lutego. Pierwszy dotyczy duchownych, a drugi firm, które rozliczane są poprzez ryczałt.