egzamin szóstoklasisty, wyniki egzaminu szóstoklasisty

Egzamin szóstoklasisty to kilkuczęściowy, rozbudowany sprawdzian, do którego podchodzą wszyscy uczniowie kończący szkołę podstawową. Jakie ma on znaczenie dla przyszłych gimnazjalistów? Jakie były wyniki ubiegłorocznego egzaminu i jak je interpretować?

Tegoroczny egzamin szóstoklasisty rozpoczął się 5 kwietnia (dla tych, którym stan zdrowotny lub inne względy nie pozwoliły na zdawanie w tym terminie, został wyznaczony termin 2 czerwca). Uczniowie zasiedli w ławkach już o godzinie 09.00 i rozpoczęli rozwiązywanie zadań z języka polskiego i matematyki, a następnie, po krótkiej przerwie, z języka obcego nowożytnego (w latach ubiegłych największą popularnością cieszył się język angielski).

Niepotrzebny stres?

Sprawdzianu nie można nie zdać, ukończenie szkoły podstawowej jest wystarczającym warunkiem przystąpienia do gimnazjum. Uzyskanie dobrego wyniku może jednak otworzyć drzwi do wymarzonej placówki. I choćby z tego względu jest to z pewnością egzamin stresujący dla szóstoklasistów. Decyzją ministerstwa, w niedalekiej przyszłości (mówi się już o przyszłym roku) egzamin ma być zniesiony.

Wyniki egzaminu szóstoklasisty

Wyniki z egzaminu w roku poprzednim (2015), do którego przystąpiło ok. 344 tyś. uczniów klas szóstych, były następujące

  • język polski: średnio 73%;

  • matematyka: średnio 61%;

  • język angielski: średnio 78%;

  • język francuski: średnio 74%;

  • język rosyjski: średnio 72%;

  • język niemiecki: średnio 70%.

Słaby wynik z matematyki nie jest dla nikogo zaskoczeniem – nauka ta wciąż pozostaje piętą achillesową dużej grupy uczniów. Pocieszającym faktem jest to, że w rozwiązywaniu zadań wykazują się kreatywnością, a wykorzystywanie i tworzenie informacji jest wysoko punktowane. Raport CKE ponadto wykazał, iż ze sprawdzianem znacznie lepiej poradzili sobie uczniowie szkół znajdujących się w dużych miastach, a przewagę nad uczniami szkół powszechnych mieli uczniowie szkół niepublicznych.

Poziom szóstoklasistów w 2016 roku

Wyniki egzaminu szóstoklasisty będą przekazane szkołom 27 kwietnia. Czy tegoroczni szóstoklasiści wypadną lepiej niż poprzednie roczniki? Czy ich opinie o łatwości zadań egzaminu przełożą się na wyniki? Czy wreszcie słaba matematyczna passa zostanie przełamana? Przekonamy się już za parę dni.