egzaminy maturalne, wyniki matur

Maj to miesiąc egzaminów maturalnych. Jak zorganizowane są egzaminy? Co czeka tegorocznych maturzystów?

Egzaminy maturalne w roku 2016 są przeprowadzane w dniach od 4 do 27 maja, a część pisemna kończy się w dniu 24 maja. Maturzyści swoją wiedzą będą mogli wykazywać się podczas dwóch sesji egzaminacyjnych – od godziny 9:00 oraz od 14:00.

Egzaminy w dwóch formułach

W tym roku egzaminy maturalne po raz drugi odbędą się w dwóch formułach. Do nowej formuły przystępują tegoroczni absolwenci liceum ogólnokształcącego oraz technikum oraz absolwenci liceum ogólnokształcącego z roku 2015, którzy zdecydowali się ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego.

Do starej formuły przystąpią absolwenci liceum ogólnokształcącego z lat 2005-2014 oraz technikum z lat 2006-2015. Jest to spowodowane zmianą podstawy programowej dla rocznika 1996, co skutkowało zmianami w arkuszach maturalnych oraz w formie odbywania się m.in. egzaminów ustnych.

W części pisemnej obowiązkowe są przedmioty takie jak język polski, matematyka, język obcy nowożytny oraz język mniejszości narodowej. Wszystkie z nich są na poziomie podstawowym. Obowiązkowymi przedmiotami na części ustnej są język polski oraz język obcy nowożytny, bez określania poziomu.

Najpopularniejsze przedmioty

Najczęściej wybierane przez maturzystów egzaminy z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym to język angielski, geografia oraz matematyka. Komisja egzaminacyjna przygotowała 443 różnego rodzaju arkusze oraz 75 różnego rodzaju płyt. W części ustnej z języka polskiego i języków mniejszości narodowych, przygotowano 1195 zadań, włączając w to zadania dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Kiedy wyniki matur?

Prace egzaminacyjne maturzystów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów z komisji. Świadectwa dojrzałości zostaną przesłane przez okręgowe komisje egzaminacyjne do 5 lipca roku 2016 do szkół. W dniu 5 lipca również zostaną ogłoszone wyniki egzaminu maturalnego.

Arkusze egzaminacyjne są zamieszczane na stronie internetowej CKE oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych w dniu egzaminu. Jeżeli egzamin rozpoczął się o godzinie 9:00, wówczas arkusze podawane są do wiadomości o godzinie 14:00. Jeżeli rozpoczął się o 14:00 – wówczas o godzinie 19:00.