uokik, ochrona konsumentów, kary nałożone przez uokik

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów to polska instytucja publiczna, która – zgodnie z nazwą – ma stać na straży sprawiedliwego i uczciwego traktowania klientów różnych organizacji. Dziś piszemy o tym, w jaki sposób UOKiK chroni konsumentów rynku finansowego – wspominając o niedawnej decyzji w sprawie 5 reklam.

W dzisiejszych czasach trudno zapewnić sobie i rodzinie wszystko, co potrzebne, bez zaciągania kredytów. Dlatego też rynek kredytowy jest bardzo dobrze rozwinięty, a na rynku istnieje szeroka oferta kredytów i pożyczek. Niestety, niektóre instytucje finansowe narażają swoich klientów na dodatkowe koszty, z których nie zdawali sobie sprawy podczas zawierania umowy. Ochrona konsumentów, zapobiegająca takim przypadkom, to zadanie UOKiK, czyli Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Pełna informacja to wymóg prawny

Polskie prawo określa konkretne zasady, jakich muszą przestrzegać instytucje finansowe w swoich kampaniach reklamowych. Podstawowym obowiązkiem takiego podmiotu jest podanie w reklamie wszystkich najważniejszych informacji o oferowanym produkcie finansowym.

Ochrona konsumentów polega między innymi na tym, że UOKiK pilnuje, aby reklama podawała kompletną informację odnośnie produktu, tak aby klient nie musiał szukać nigdzie dodatkowych informacji. Ponadto, informacje te muszą być widoczne i czytelne, tak aby konsument na pewno je zauważył i miał rzeczywistą możliwość zapoznania się z nimi.

Jakie informacje muszą znaleźć się w reklamie produktu finansowego?

Informacją, która musi być zawarta w reklamie, jest między innymi stopa oprocentowania, jeśli oferowanym produktem finansowym jest kredyt lub pożyczka. Co więcej, niezbędna jest również informacja odnośnie dokładnej kwoty, jaką otrzyma klient, jeżeli zdecyduje się skorzystać z konkretnej oferty. W reklamach niedopuszczalne jest również ukrywanie jakichkolwiek kosztów, istnieje natomiast obowiązek przedstawienia ich całkowitej wysokości.

Kary nałożone przez UOKiK

Co jakiś czas dochodzi do łamania przepisów przez instytucje finansowe. Pięć instytucji zostało niedawno ukaranych przez UOKiK za kampanie reklamowe przeprowadzone przez w 2014 roku. Według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w owych kampaniach niektóre informacje dotyczące kredytów nie zostały dostatecznie czytelnie przedstawione. Przykład ten pokazuje, jak ważna jest odpowiednia ochrona konsumentów.