przelew bankowy przez Internet, jak zrobić przelew, rodzaje przelewów bankowych

Polscy klienci coraz chętniej korzystają z usług bankowości internetowej oraz mobilnej, udostępnianych przez największe banki obecne na polskim rynku finansowym. Jak zrobić przelew bankowy po zalogowaniu na rachunek, aby opłacić bezpiecznie różne płatności?

Rodzaje przelewów krajowych

Przelewy w granicach Polski realizowane są na 3 sposoby:

  • jako przelewy realizowane od razu – co najczęściej dotyczy transakcji wewnątrz banku, za dopłatą możliwe są także natychmiastowe przelewy międzybankowe;

  • jako przelewy Elixir – w ramach systemu rozliczeń o tej właśnie nazwie: dotyczy to przelewów z banku do banku, a opiera się na przeprowadzaniu 3 razy dziennie sesji rozliczeniowej, w ramach której dochodzi do wymiany między bankami „paczek” z danymi zleceń transakcji finansowych;

  • jako przelewy SORBNET – a obecnie SORBNET2: w ten sposób (wyłącznie) realizowane są przelewy na wysokie kwoty.

Warto pamiętać, że jeżeli numer rachunku odbiorcy przelewu nie będzie się zgadzać z podanymi danymi, wówczas przelew jest zwracany na rachunek zleceniodawcy.

Przelew krajowy – zlecenie i realizacja

Aby realizować przelewy bankowe, należy posiadać numer rachunku bankowego odbiorcy i jego dane adresowe (przy czym bankom wystarczy podanie imienia i nazwiska właściciela rachunku lub nazwy firmy). Należy także wskazać termin realizacji dyspozycji (banki umożliwiają zlecenie dyspozycji w innym terminie niż data wprowadzenia zlecenia) i kwoty przelewu. Bank zrealizuje przelew pod warunkiem, że zleceniodawca będzie posiadać na rachunku odpowiednią ilość środków na realizację przelewu oraz ewentualną prowizję.

Przelewy pomiędzy rachunkami w ramach tego samego banku realizowane są online – czyli, jak wspomnieliśmy wyżej, natychmiast. Przelewy zlecane na rachunek prowadzony w innym banku będą zrealizowane w zależności od sesji wychodzących Krajowej Izby Rozliczeniowej (system Elixir), a zaksięgowane w banku odbiorcy będą po zaksięgowaniu przelewów w ramach sesji przychodzącej KIR. Z tego powodu realizacja przelewu międzybankowego może trwać do 2 dni roboczych.

Przelewy zagraniczne

Przelewy bankowe zagraniczne realizowane są według nieco innej procedury. Podając numer rachunku odbiorcy, należy również podać kod BIC/SWIFT banku odbiorcy. W odróżnieniu od przelewów krajowych, których koszt ponosi zleceniodawca, w przypadku przelewów zagranicznych koszt może ponosić tylko nadawca, tylko odbiorca albo są one dzielone po równo. Na realizację przelewu zagranicznego trzeba czekać nawet do 5 dni roboczych.