konto dla pary, wspólne konto, konto małżeńskie

Wielu z nas, po założeniu wspólnego gospodarstwa domowego, decyduje się na założenie jednego rachunku bankowego. Warto dowiedzieć się, na jakich zasadach zakłada się takie konta, a także zapoznać się z ich plusami oraz minusami.

W ofertach banków nie ma obecnie rozróżnienia na konta małżeńskie i konta wspólne. Stąd też procedura ich zakładania jest identyczna. Co najważniejsze, wspólne konto prowadzić mogą nie tylko osoby związane ze sobą prawnie. Praktycznie rzecz biorąc, istnieje kilka możliwości otwarcia nowego konta: w trakcie wizyty w banku lub wypełniając internetowy wniosek.

Jak założyć wspólne konto małżeńskie?

Aby otworzyć wspólny rachunek, musimy zawrzeć z bankiem nową umowę o prowadzeniu rachunku wspólnego. Procedura wymaga, aby swój podpis złożyli wszyscy współwłaściciele. W przypadku wniosku internetowego umowa zostanie dostarczona kurierem. Po powrocie podpisanych dokumentów do banku, zostanie otworzony wspólny rachunek.

Warto wspomnieć o tym, iż chcąc korzystać z jednego konta, niekoniecznie trzeba otwierać nowy rachunek bankowy. Wystarczy, aby jeden ze współmałżonków wyznaczy drugiego na współposiadacza starego konta. Można także wystawić swojej drugiej połówce pełnomocnictwo (pełne lub częściowe), które uprawni ją do korzystania z rachunku na określonych zasadach.

Wspólne konto bankowe – plusy

Wspólne konto małżeńskie pozwala nam śledzić to, jak przedstawia się sytuacja finansowa naszego gospodarstwa domowego. Dzięki temu nie dojdzie do nieporozumienia w kwestii posiadanych funduszy (jak może to mieć miejsce w przypadku prowadzenia dwóch osobnych rachunków).

Plusem wspólnego konta są także niższe koszty prowadzenia rachunku (chociaż, biorąc pod uwagę promocje dostępne w każdym banku, oszczędności będą raczej niewielkie). Warto pamiętać o tym, że gdy jeden z partnerów zachoruje, wtedy druga strona będzie mogła wybrać pieniądze w jego/jej imieniu, bez zbędnych formalności.

Istotne jest także to, że wspólne konto zwiększa naszą wiarygodność dla banku, który może chętniej zgodzić się na udzielenie nam kredytu. W przypadku zakupu domu lub mieszkania może być to decydujący czynnik, wpływający na naszą decyzję dotyczącą założenia wspólnego rachunku.

Minusy konta dla pary

Największym minusem konta małżeńskiego jest wspólna odpowiedzialność właścicieli. Musimy pamiętać o tym, że wszelkie zobowiązania kredytowe będą dotyczyły obojga małżonków. W przypadku problemów ze spłatą związaną z wpisaniem do KRD, możemy mieć trudności z uzyskaniem kredytu w innym banku. W przypadku zablokowaniu rachunku, możemy zostać odcięci od wszystkich naszych funduszy.

Warto także pamiętać o tym, iż tracimy w ten sposób niezależność finansową. Druga strona może korzystać z pieniędzy w sposób niekontrolowany. Dlatego też należy się dowiedzieć, w jaki sposób partner/partnerka gospodaruje funduszami, zanim zdecydujemy się na prowadzenie wspólnego rachunku.

Kto może założyć wspólne konto?

Wspólne konto możemy założyć nie tylko z naszą małżonką/małżonkiem, ale także z każdą inną, nawet niespokrewnioną osobą. Rozwiązanie to jest więc szeroko dostępne i może być wykorzystywane przez wszystkich, którzy doceniają plusy posiadania wspólnego konta.