Kryzys finansowy 2007

Od największego kryzysu finansowego ostatnich lat minęła już prawie dekada. Jakie przyczyny spowodowały, że kryzys finansowy z 2007 roku urósł do takich rozmiarów? W jaki sposób wpłynął on na świat i czy wciąż odczuwamy jego konsekwencje?

W latach 2007-2009 miał miejsce ogólnoświatowy kryzys finansowy, który w pewnym stopniu dotknął niemal wszystkie kraje, oddziałując na ich gospodarczą sytuację. Wydaje się, że w okresie prawie dziesięciu lat od jego rozpoczęcia warto bliżej przyjrzeć się temu wydarzeniu – jego przyczynom, początkowi oraz skutkom, jakie przyniósł dla całego świata. Poniżej krótkie zestawienie informacji na ten temat.

Kryzys finansowy 2007 – krótka charakterystyka przyczyn oraz skutków

Początków kryzysu należy poszukiwać w Stanach Zjednoczonych, gdzie w wyniku procedury kredytów „subprime” pożyczki hipoteczne zaciągały osoby z niską zdolnością kredytową. Podobne pożyczki cechowały się niskim oprocentowaniem w początkowym okresie spłaty, które jednak z czasem znacznie rosło, stając się dużym obciążeniem dla kredytobiorców.

W sytuacji niemożności spłaty zobowiązań finansowych przez kredytobiorców, banki rozpoczęły proces sprzedaży długów – stanowił on wyjątkowo skomplikowane przedsięwzięcie, dotyczące inwestorów i banków na całym świecie. Wobec ogromnego zadłużenia, które dotknęło światowe rynki finansowe, banki zahamowały proces przyznawania kredytów, wynikiem czego stała się ich zminimalizowana płynność finansowa, która wpłynęła na powstawanie sporych strat.

Kolejnym powodem wspomnianego ogólnoświatowego kryzysu był wzrost kosztów paliwa, wykorzystywanego nie tylko do napędzania pojazdów silnikowych, lecz również do ogrzewania domów i produkcji spożywczej – z uwagi na rosnące koszty wytwarzania jedzenia, jego ceny rosły, stając się niejednokrotnie przyczyną zamieszek i protestów.

Można więc uznać, że zarówno sytuacja w Stanach Zjednoczonych, jak i towarzyszący jej wzrost kosztów życia wpłynęły na światowe oblicze kryzysu gospodarczego.

Obecna sytuacja – czy już po kryzysie?

Wiele głosów pojawiających się w mediach twierdzi, że światowy kryzys gospodarczy minął, warto jednak wsłuchać się w opinie profesjonalnych ekonomistów, którzy prognozują kolejne, długofalowe skutki wspomnianych powyżej wydarzeń. Warto więc z uwagą obserwować sytuację finansową innych krajów, gdyż oczywistym jest wzajemny wpływ gospodarczy państw na całym świecie.