Polacy a oszczędzanie

Polacy nie oszczędzają tak często, jak by chcieli. Choć większość z nas jest przekonana o konieczności regularnego odkładania zaskórniaków, jeszcze więcej osób uważa, że ich dochody są zbyt niskie, aby pozwolić sobie na oszczędzanie jakichkolwiek sum. Tak przynajmniej deklarują w przeprowadzonym na zlecenie Lindorff SA badaniu.

Jak oszczędzają Polacy?

Jeżeli już Polacy decydują się na systematyczne oszczędzanie pieniędzy, ledwie co czwarty z oszczędzających robi to regularnie. Z kolei co drugi ankietowany oszczędza kilka razy w roku, co może sugerować wniosek, że za pomocą oszczędności finansuje się określone potrzeby, np. rodzinny wyjazd na wakacje czy remont mieszkania. Znacznie częściej oszczędnościami mogą pochwalić się panie, a z kolei brak oszczędności najczęściej deklarują mieszkańcy wsi oraz osoby o najniższych dochodach.

Młodzi chętniej oszczędzają

Co ciekawe, największy odsetek oszczędzających znajduje się najmłodszym przedziale wiekowym. To właśnie osoby w wieku 25-32 lat, stawiające swoje pierwsze zawodowe kroki, chętnie za pomocą oszczędności zabezpieczają swoją nierzadko mało stabilną sytuację zawodową. Często oszczędzają w konkretnym celu, np. chcąc uzbierać wkład własny na zakup mieszkania lub na zorganizowanie przyjęcia weselnego.

Jakie oszczędności posiada statystyczny Polak?

Co trzeci ankietowany nie posiada żadnych oszczędności. Jeżeli ktoś jednak posiada jakieś zaskórniki, są to najczęściej niewielkie kwoty: do 1 000 złotych (13% ankietowanych), w przedziale od 1 001 do 5 000 zł (niemal co piąty ankietowany) oraz od 5 001 do 10 000 zł (co dziesiąta osoba). Oszczędności powyżej 10 000 złotych posiada zaledwie 17% ankietowanych.

Dlaczego Polacy nie oszczędzają?

Jak widać, Polacy niezbyt często decydują się na odkładanie pieniędzy, mimo że są szczerze przekonani o tym, że to niezwykle ważne posiadać środki na tzw. czarną godzinę. Zdaniem ekspertów częściej winna nie jest jednak zła sytuacja finansowa wynikająca ze zbyt niskich dochodów, ale niestety nieumiejętne zarządzanie domowym budżetem.