do kiedy pity, jak rozliczyć pit, który pit wybrać

Choć termin rozliczania niektórych typów podatku PIT już minął, do końca kwietnia trwa inny okres rozliczeniowy – dotyczący największej liczby Polaków, deklarujących swoje dochody w ramach formularzy PIT-36 i PIT-37. Podpowiadamy, który PIT wybrać.

Deklaracje PIT składane są od roku 1993 roku. Wielokrotnie zmieniane formularze i przepisy podatkowe sprawiają, że mimo upływu czasu, ciągle sprawiają problemy. Dodatkowym problemem dla podatników jest obowiązywanie 2 ostatecznych terminów rozliczenia – dla niektórych formularzy jest to 31 stycznia, dla innych – 30 kwietnia.

Deklaracje podatkowe do 31 stycznia

Osoby prowadzące działalność gospodarczą i rozliczającą podatek dochodowy za zasadzie ryczałtu miały obowiązek złożyć deklarację PIT 28, a rozliczający się w formie karty podatkowej – PIT 16A do końca stycznia. W tym samym terminie podatek powinny rozliczyć osoby wynajmujące mieszkanie i rozliczające się podatkiem zryczałtowanym 8,5%.

PIT do 30 kwietnia – rodzaje deklaracji

W zależności od sposobu zarobkowania należy wybrać jedną z 5 deklaracji:

  • PIT 36 – działalność gospodarcza, wynajem rozliczany na zasadach ogólnych, dochody z zagranicy,

  • PIT 36L – działalność gospodarcza rozliczana liniowo,

  • PIT 37 – umowy o pracę, zlecenia, o dzieło,

  • PIT 38 – sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej nabycia,

  • PIT 39 – dochody uzyskanie między innymi z giełdy.

W niektórych przypadkach podatnik może być zobowiązany złożyć więcej niż jedną deklarację.

Wspólne rozliczenie małżonków

Małżonkowie posiadający wspólnotę majątkową mogą złożyć wspólny PIT – pod pewnymi warunkami. Wspólne rozliczenie nie jest możliwe, jeżeli:

  • jeden z małżonków dochody z działalności gospodarczej rozlicza na podstawie PIT-28, PIT-36L lub w formie karty podatkowej,

  • związek małżeński został zawarty lub ustał w trakcie roku kalendarzowego.

PIT po terminie

Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona w terminie, jeszcze przed wezwaniem do Urzędu Skarbowego należy złożyć tzw. „czynny żal„, aby uniknąć kary.