ustawa antylichwiarska

Głośna ustawa antylichwiarska weszła w życie 11 marca 2016. Co nowe przepisy oznaczają dla osób korzystających z szybkich pożyczek? Przede wszystkim, lepszą ochronę przed nieuczciwymi pożyczkodawcami. Dowiedz się więcej, o tym w jaki sposób ustawa antylichwiarska wpłynie na warunki zawarcia Twojej następnej chwilówki.

Niższy koszt całkowity pożyczki

Nowa ustawa antylichwiarska narzuca pożyczkodawcom maksymalny pozaodsetkowy koszt pożyczki – od marca nie może on przekroczyć 55%% rocznie. Nie może być również wyższy niż całkowita wartość pożyczonego kapitału w trakcie całego okresu trwania chwilówki.

Oznacza to, że nawet jeśli trafimy na nieuczciwego pożyczkodawcę, który doliczy do kosztu naszej pożyczki najróżniejsze opłaty, prowizje i ubezpieczenia, ich wartość nie może przekroczyć kwoty, którą pożyczamy. Nie oznacza to jeszcze, że od teraz chwilówki staną się tanie, ale klienci zyskali przynajmniej pewność, że nawet jeśli podpiszą umowę z tzw. kruczkiem, wysokość opłat, które zostaną naliczone, ma swoje granice.

Rolowanie pożyczek – tańsze i bezpieczniejsze

Zgodnie z nowymi przepisami, jeśli zdecydujemy się na szybką pożyczkę w tej samej firmie, w której w ciągu ostatnich 120 dni zaciągnęliśmy już jedno zobowiązanie, łączny koszt dwóch pożyczek musi się zmieścić w ustawowym limicie opisanym w poprzednim akapicie.

Regulacja ta ma zapobiegać tzw. rolowaniu pożyczek – zjawisku, które polega na zaciąganiu pożyczki na spłatę pożyczki. To bardzo niebezpieczny mechanizm, który sprawia, że klienci firm pożyczkowych wpadają w spiralę zadłużenia i ze względu na rosnące koszty, nie są w stanie spłacić zobowiązania.

Rynek szybkich pożyczek – nie dla firm krzaków!

Kolejne istotne obostrzenie wynikające z ustawy antylichwiarskiej to to, dotyczące istnienia samych firm pożyczkowych. Aby udzielać pożyczek, firma musi mieć co najmniej 200 000 złotych kapitału własnego. Zapis ten ma wyeliminować wszelkiego rodzaju sezonowe przedsiębiorstwa z niestabilną sytuacją finansową i pozostawić na rynku pewnych, wiarygodnych pożyczkodawców.

Dodatkowo, Komisja Nadzoru Finansowego (do tej pory czuwająca jedynie nad działalnością instytucji bankowych) ma prawo do otwarcia postępowania wyjaśniającego w sytuacji, gdy działalność danego pożyczkodawcy budzi jej wątpliwości.

KNF uzyskała też większe uprawnienia w zakresie nadzoru nad spółkami. Nowa ustawa zobowiązuje pożyczkodawców do ujawnienia przed komisją dokumentacji na potrzeby kontroli. Za uchylanie się od tego obowiązku grozi kara do 500 000 zł.