zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa to ustalana przez banki w stosunku do kredytobiorców, zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w danej kwocie i w określonym czasie. Taka zdolność kredytowa jest uzależniona od szeregu czynników. O jakich czynnikach mowa? Jak poprawić zdolność kredytową?

Na ocenę naszej zdolność kredytowej wpływa  przede wszystkim wysokość średnich dochodów i ich źródło, wysokość comiesięcznych zobowiązań (w tym innych zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kosztów utrzymania gospodarstwa domowego), a często także wiek i stan cywilny kredytobiorcy (szczególnie w przypadku kredytów długoterminowych, jak np. kredyt hipoteczny).

Zdolność kredytowa – czy można ją zwiększyć?

Przed zaciągnięciem kredytu można zwiększyć swoją zdolność kredytową. Przede wszystkim należy spłacić swoje wszystkie zobowiązania, szczególnie te, gdzie do spłaty pozostało zaledwie kilka rat, oraz zrezygnować z karty kredytowej i z kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym. Warto dokonać także dokładnej analizy wszystkich kosztów ponoszonych co miesiąc oraz posiadanych oszczędności. Może się okazać bowiem, że nie będzie trzeba zaciągać kredytu na zaplanowaną wcześniej kwotę, lecz na kwotę niższą, co także wpłynie na zwiększenie zdolności kredytowej.

Warto również znaleźć dodatkowego kredytobiorcę (zawierając związek małżeński lub zachęcając do tego innego członka rodziny), który wspólnie z nami przystąpi do kredytu lub poręczyciela kredytu. Należy jednak zadbać o to by nie była to osoba w podeszłym wieku, ponieważ bank może wydać w takim przypadku odmowną decyzję w kwestii przyznania kredytu, szczególnie jeśli będzie to wniosek o kredyt długoterminowy.

Jak zwiększyć szanse na uzyskanie kredytu w młodym wieku?

W przypadku osób młodych dobrym pomysłem przed zaciągnięciem większego kredytu jest zadbanie o odpowiednią historię kredytową poprzez zaciągniecie wcześniej kredytu na niską kwotę i na krótki okres oraz spłacenie go w terminie. W ten sposób można stać się wiarygodnym klientem dla banku, zwiększając swoją szansę chociażby na kredyt na samochód czy mieszkanie w przyszłości.

W ostateczności…

Krańcowym rozwiązaniem jest natomiast wydłużenie okresu spłaty kredytu, które wiąże się niestety ze zwiększeniem końcowej kwoty kredytu do spłaty. Jeśli warunki kredytowe nie będą dla nas korzystne należy pamiętać o tym, że zawsze można je negocjować. Osoby pracujące w sektorze bankowym po przedstawieniu odpowiednich dokumentów i argumentacji są w stanie pójść na ustępstwa, o ile dobrze przygotujemy się do takich negocjacji.