Emerytura

Plan nowej ustawy emerytalnej, nad którą pracuje Rada Ministrów zakłada, że na emeryturę można będzie przejść tylko raz. Dodatkowo w ustawie ma znaleźć się zapis dotyczący zakazu pracy dodatkowej w trakcie pobierania świadczenia emerytalnego. Jakie jeszcze zmiany w emeryturach nastąpią w najbliższym czasie?

W ostatnich tygodniach rząd przyjął uchwałę o obniżeniu wieku emerytalnego. Ma on powrócić do wysokości sprzed zmiany, jaką uchwaliła poprzednia Rada Ministrów – dla kobiet wiek emerytalny ma wynosić 60 lat, zaś dla mężczyzn 65.

Obniżenie wieku emerytalnego niesie jednak za sobą szereg konsekwencji, które mogą okazać się nie do udźwignięcia zarówno dla budżetu państwa, jak i dla rynku pracy. W krótkim czasie może bowiem okazać się, że w państwowej kasie zabraknie środków na wypłatę świadczeń dla emerytów, a na rynku pracy braknie pracowników. Rząd planuje doraźnie załatać powstałą dziurę, wprowadzając kolejne zmiany w emeryturach.

Nowa ustawa emerytalna nie zmienia oczekiwań władz

Pomimo tego, że już od 1 października 2017 roku na emeryturę będzie można przejść na nowych zasadach, to jednak rząd będzie zachęcał pracowników, aby byli jak najdłużej czynni zawodowo. Rachunek zysków i strat jest w tym przypadku prosty – im dłużej przyszły emeryt będzie pracował, tym wyższe świadczenie emerytalne będzie mu przysługiwać w przyszłości. Wicepremier Morawiecki ma nadzieję, że perspektywa wyższej emerytury zachęci jak najwięcej osób do pozostania na rynku pracy.

Zmiany w emeryturach – „decyzja bez odwrotu”

Kolejną zmianą, jaką zapowiada ustawodawca, ma być wprowadzenie zasady, że na emeryturę można będzie przejść jedynie raz.

Nowe przepisy zakładają, że po przejściu na emeryturę będzie można podjąć dodatkową pracę, pobierając jednocześnie świadczenia emerytalne, jednak dodatkowe lata pracy nie będą miały wpływu na ostateczną wysokość emerytury.

Obecnie, osoba, która decyduje się na przejście na emeryturę, może podjąć dodatkową pracę, z której odprowadzane składki wliczają się do emerytury. Po zakończeniu dodatkowej pracy pracownik ma możliwość zwrócenia się do ZUS-u z prośbą o przeliczenie wysokości pobieranej emerytury z uwzględnieniem wszystkich przepracowanych lat.

Proponowane zmiany budzą wiele kontrowersji. Pojawiają się obawy o poszerzanie tak zwanej „szarej strefy” oraz o brak jasnych wytycznych, na co zostaną przeznaczone składki emerytalne odprowadzane przez osoby dorabiające na emeryturze.

Przeczytaj artykuł: Dlaczego na emeryturze będziesz biedny!