Kto spłaca długi po śmierci kredytobiorcy?

Biorąc kredyt w banku każdy kredytobiorca powinien wiedzieć, co stanie się z jego długiem gdy nie zdąży go uregulować przed śmiercią. Kto będzie odpowiedzialny za dalszą spłatę zobowiązania? Zobacz, co dzieje się z niespłaconym kredytem po śmierci kredytobiorcy.

Kto spłaca długi po śmierci kredytobiorcy

Oczywiście jeśli w kredycie występowało więcej niż jeden kredytobiorca sprawa jest prosta i oczywista. Zobowiązanie, a tym samym dalsza spłata przechodzi na drugiego kredytobiorcy i jego obowiązkiem staje się regularne spłacanie zadłużenia.

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli o kredyt zawnioskował tylko jeden kredytobiorca. Tu procedury banków są różne i zależą od wielu czynników. W niektórych przypadkach umowa po prostu wygasa, jeśli na przykład kredytobiorca zadbał o wykupienie odpowiedniego ubezpieczenia lub kredyt staje się razem z wszystkimi dobrami zmarłego częścią jego spadku.

Dziedziczenie spadku i długów

Nie każdy wie, że zobowiązania kredytowej również podlegają dziedziczeniu. Spadkobiercy, jeśli przyjmą spadek są zobowiązani również do uregulowania spłaty kredytu.

Jeśli spadkobiercy przyjmują spadek i stają się odpowiedzialni za spłatę zobowiązania, bank w celu ułatwienia uregulowania zobowiązania może na przykład rozłożyć raty kredytowe na mniejsze wydłużając tym samym okres spłaty lub pomóc w inny sposób. Tutaj każda sytuacja wymaga indywidualnego podejścia instytucji.

Oczywiście nie ma obowiązku dziedziczenia spadku, zwłaszcza jeśli oprócz dóbr materialnych spadek wiąże się również ze spłatą licznych kredytów zaciągniętych przez zmarłego. Jednym z wyjść z tej sytuacji jest zrzeczenie się prawa do spadku, a tym samym do długów zmarłego. W tym celu należy w ciągu pół roku od śmierci kredytobiorcy zrzec się dziedziczenia a tym samym całego spadku.

W jaki sposób można się zabezpieczyć

Banki dla swoich klientów bardzo często proponują różnego rodzaju ubezpieczenia kredytu od śmierci kredytobiorcy. Takie ubezpieczenie jest zabezpieczeniem jedynie spłaty kredytu, nie gwarantuje ono otrzymania z tego tytułu żadnego odszkodowania ani świadczeń, ale za to zwalnia z całkowitej spłaty zobowiązania po śmierci kredytobiorcy.

Koszty takiego ubezpieczenia z reguły ustalane są odpowiednio do kwoty kredytu i regulowane razem z płatnością raty lub pobierane jednorazowo za cały okres spłaty zobowiązania lub za kilka najbliższych lat.

Jest to bez wątpienia duże zabezpieczenie dla bliskich i przede wszystkim dla spadkobierców, którzy nie odziedziczą długów z tytuły kredytu po zmarłym i będą zwolnienie ze spłaty. Obowiązek uregulowania pozostałego zadłużenia kredytu spada na towarzystwo ubezpieczeniowe.

Oczywiście są sytuacje, w których towarzystwo może odmówić spłaty zobowiązania. Ogólne warunki ubezpieczenia jasno określają warunki w których spłata długu po śmierci kredytobiorcy leży po stronie towarzystwa, a kiedy nie. Taką sytuacją może być na przykład śmierć z powodu samobójstwa lub pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

Każda decyzja o zaciągnięciu kredytu powinna być dobrze przemyślana. Warto wziąć pod uwagę wszystkie czynniki naszej decyzji, również te co stanie się z naszym kredytem jeśli nie zdążymy go spłacić i jak zabezpieczyć przed naszymi długami najbliższych.