Kredyty studenckie od A-Z warunki, opłaty, prowizje

Chcesz studiować, ale nie posiadasz wystarczających środków? Nie masz nikogo, kto mógłby Ci pożyczyć kwotę, która wystarczyłaby na kilka lat studiowania? To wcale nie przekreśla twoich marzeń o studiach. Rozwiązaniem są kredyty studenckie. Dowiedz się, w jaki sposób możesz z nich skorzystać.

Kto może się starać o kredyt studencki?

Kredyty studenckie przeznaczone są dla studentów oraz doktorantów uczelni i jednostek naukowych, którzy rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 lat. Jeśli nie jesteś jeszcze studentem, ale złożyłeś już dokumenty na uczelni, również możesz starać się o kredyt studencki. Złożony wniosek zostanie rozpatrzony, jednak umowę kredytową będziesz mógł podpisać dopiero po przedstawieniu w banku dokumentu potwierdzającego status studenta.

Procedura składania wniosków

Rozpatrzony zostanie każdy wniosek, który będzie złożony w wyznaczonym terminie, czyli od 15 sierpnia do 31 września. Wnioski należy składać do jednego z wyznaczonych banków. Jeśli jesteś zainteresowany kredytem studenckim, powinieneś udać się do takich banków jak PKO Bank Polski S.A., Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. czy SGB-Bank S.A. Oferty banków mogą różnić się między sobą rodzajem zabezpieczenia, prowizją lub innymi dodatkowymi kosztami, dlatego warto je porównać przed podjęciem decyzji. Wybierając się do oddziału banku powinieneś zabrać ze sobą zaświadczenie z uczelni (lub z jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie) o odbywaniu studiów lub jeśli nie jesteś jeszcze studentem – dokument potwierdzający twój udział w rekrutacji. Doradca poprosi również o dokumenty potwierdzające poręczenie kredytu oraz oświadczenie o liczbie członków rodziny. Ostatnim wymaganym dokumentem będzie zaświadczenie o dochodzie za zeszły rok, nie może on przekraczać 2500 zł na osobę. W placówce banku doradca pomoże w wypełnieniu wniosku kredytowego. Decyzja pozytywna i podpisanie umowy oznacza, że od tej pory bank będzie w określonym stopniu finansował twoją naukę, poprzez wypłacanie transz kredytu, które mogą wynosić od 600zł do 1000 zł.

Jakie obowiązki ma kredytobiorca?

Musisz pamiętać, że otrzymując kredyt studencki zobowiązujesz się do przestrzegania pewnych zasad. Jedną z nich jest przedstawianie w banku legitymacji studenckiej do 31 października i drugi raz do 31 marca. Bank weryfikuje w ten sposób twój status studenta. Zobowiązujesz się również do powiadamiania bank o każdej sytuacji, która wpływa na skrócenie lub wydłużenie czasu nauki, na przykład nie zaliczenie semestru czy urlop dziekański, a gdy studia dobiegną końca, twoim obowiązkiem jest dostarczenie do banku kopii dyplomu.

Kiedy należy spłacić zadłużenie?

W czasie studiów oraz w okresie trwania dwuletniej karencji odsetki z  kredytu spłacane są przez budżet państwa. Twój udział w spłacie rat zaczyna się po upływie dwóch lat od daty ukończenia studiów. Jest więc czas, by się do tego przygotować. Pamiętaj, że do spłaty jest zawsze dwukrotność wypłaconych rat kredytu. Nie powinno to jednak w dużym stopniu zaburzyć twojego miesięcznego budżetu, bo oprocentowanie kredytu jest bardzo niskie. Gdyby jednak sytuacja materialna nie pozwalała na regularne spłacanie rat, możesz złożyć wniosek w banku o odroczenie spłaty rat na okres dwunastu miesięcy lub częściowe umorzenie zadłużenia.

Czy warto skorzystać z kredytu studenckiego?

Kredyty studenckie są bardzo atrakcyjną alternatywą dla osób, które chcą studiować i szukają sposobu na finansowanie związanych z tym kosztów. Edukacja jest bardzo ważna i będzie miała wpływ na całe życie, więc dlaczego nie dać sobie pomóc? Świadomość konieczności spłaty kredytu może być dodatkową mobilizacją do skończenia studiów i znalezieniu dobrej pracy. Pamiętaj  jednak, by rozsądnie wydawać każdą złotówkę, bo z każdą wypłacaną transzą dług do spłaty rośnie.