finanse

Czy wiesz, jaki mechanizm sprawia, że twoje oszczędności ulokowane na przykład na lokacie z każdym okresem odsetkowym się zwiększają? Nie każdy wie, że za to zjawisko odpowiedzialny jest właśnie procent składany. Zobacz, czym jest i jak działa procent składany.

Czym jest procent składany?

Procent składany to sposób oprocentowania polegający na doliczaniu odsetek od złożonego kapitału i oprocentowanie go w kolejnym okresie. Powiększenie kapitału o odsetki, które zostały przez ten kapitał wygenerowane nazywamy kapitalizacją odsetek. Dzięki temu, że odsetki za dany okres oprocentowania są doliczane do wkładu pozwala na wypracowanie zysku w okresie następnym. To mechanizm, dzięki któremu nasze oszczędności, umieszczone na przykład na lokatach mogą rosnąć z każdym kolejnym okresem oprocentowania nawet, jeśli my sami nie zwiększamy kapitału początkowego.

Jak liczony jest ten proces naliczania odsetek?

Procent składany to najprościej mówiąc zjawisko, w którym odsetki dopisywane do kapitału zaczynają pracować wraz z tym początkowym kapitałem. Razem dają bazę do większych zysków w kolejnym okresie rozliczeniowym. Najprościej mechanizm naliczania odsetek przy zastosowaniu procentu składanego możemy przedstawić według wzoru:

• pierwszy okres odsetkowy: kapitał początkowy + odsetki
• drugi okres odsetkowy: (kapitał początkowy + odsetki) + odsetki
• trzeci okres odsetkowy: ((kapitał początkowy + odsetki) + odsetki) + odsetki
• kolejny okres odsetkowy: (((kapitał początkowy + odsetki) + odsetki)
+ odsetki) + odsetki.

Możemy zauważyć, że na początku tego procesu zyski rosną powoli, ale gdy z każdym kolejnym miesiącem odsetki będą liczone od coraz to większej kwoty, to z czasem tempo wzrostu naszych oszczędności nabierze tępa. Warto więc kontynuować ten proces jak najdłużej, by móc uzyskać jak największe zyski.

Czy procent składany pomaga w oszczędzaniu?

Procent składany sprawia, że oszczędzanie staje się bardziej wydajne, a zyski znacznie większe. Zastosowanie reguły procentu składanego daje szybszy wzrost wartości kapitału niż zastosowanie procentu prostego. Oczywiście im częstsza kapitalizacja odsetek, tym kapitał wzrasta szybciej. Procent składany pozwala na zwiększanie oszczędności nawet jeśli my sami nie dokładamy do nich kolejnych kwot pieniędzy. To zaskakujące, jak po dłuższym czasie mogą urosnąć nasze oszczędności i to dzięki mechanizmowi procentu złożonego.

To dowód na to, że każdy może oszczędzać, a jego oszczędności mogą rosnąć, nawet jeśli sam nie przyłoży się do tego zbyt bardzo. Taka wiadomość powinna motywować do gromadzenia oszczędności, zwłaszcza tych, którym sprawia trudność comiesięczne odkładanie nawet niewielkich sum pieniędzy. Wniosek nasuwa się jeden: należy zacząć oszczędzać jak najszybciej i wytrwać w tym jak najdłużej, a nasze oszczędności będą się mnożyć i tworzyć pokaźny kapitał.